อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
ตำแหน่งงาน ฝ่าย/แผนก สถานที่/จังหวัด สถานะ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (1 คน) ฝ่ายบุคคล กทม. Open
Graphic Designer (1 คน) . กทม. Open
ผู้ช่วยช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า (3 คน) . กทม. Open
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน / คลังสินค้า (3 คน) . กทม. Open
พนักงานขาย ประจำห้างฯ (ไม่จำกัดจำนวน คน) ฝ่ายขาย กทม. และต่างจังหวัด Open
PAGE:1 |