อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
รายละเอียดตำแหน่งงาน
พนักงานขาย ประจำห้างฯ
รายละเอียดของงาน:   - ลงพื้นที่ขายในห้างฯ และแนะนำสินค้า

  - ดูแลและรับผิดชอบสินค้าในพื้นที่ขาย
คุณสมบัติ: ชาย , หญิง

อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป

มีประสบการณ์ขายสินค้าเครื่องครัวไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่: กทม. และต่างจังหวัด
  กลับไปหน้า CAREER