อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
รายละเอียดตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน / คลังสินค้า
รายละเอียดของงาน:  - จัดทำข้อมูลด้วยโปรแกรม Word , Excel

 - จัดการรับส่ง ข้อมูลทาง Internet

 - สำหรับธุรการการเงิน  หากมีความรู้และประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - จัดทำ จัดเก็บอกสาร ประสานงาน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 - สามารถใช้ และดูแล วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานได้
คุณสมบัติ: ชาย , หญิง อายุ 20 – 30 ปี

ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

ใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ดี

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่: กทม.
  กลับไปหน้า CAREER