อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
รายละเอียดตำแหน่งงาน
Graphic Designer
รายละเอียดของงาน:   - ออกแบบงานกราฟฟิค บรรจุภัณฑ์สินค้า  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  - ออกแบบและดูแล web
คุณสมบัติ: ชาย , หญิง

อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทำโปรแกรม Printing (lllustrator , Photoshop) ได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ด้านออกแบบกราฟฟิค ออกแบบ 1 ปี
สถานที่: กทม.
  กลับไปหน้า CAREER