อีกทางเลือกของคุณ

kitchen

               บริษัท  ออตโต้  คิงส์กลาส  จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสัญชาติไทย  ที่มีความ

หลากห
ลายของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น  หม้อหุงข้าว หม้ออบลมร้อน  กระทะไฟฟ้า เตาแก๊ส เครื่องปั่น  เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

หม้อตุ๋น  หม้อแรงดัน  หม้อสุกี้  เครื่องปิ้งย่าง   อุปกรณ์ทำเบเกอรี่   และ อีกมากมาย   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของ
ผู้บริโภค


               ท่านประธานบริษัท ได้ก่อตั้ง  บริษัท วรเทพการไฟฟ้า จำกัด  (นามบริษัทเดิม) เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยมีบริษัท

ตั้งอยู่ที่ถนนวรจักร  ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  ณ ขณะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  สายไฟ หลอดนีออน

บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่มีอยู่ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ  ทำให้บริษัท

มียอดขายมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายห้ามรถยนต์จอดกีดขวางริมทางเดินรถในกรุงเทพ พร้อมการเข้ามา

ของห้างสรรพสินค้า ประเภทโมเดิร์นเทรด  เช่น โลตัส  หรือบิ๊กซี  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท่านประธานบริษัทฯ จึงปรับตัว

ตามสถานการณ์เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส จึงได้เริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จากประเทศไต้หวันโดย

ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาชนิดแรกคือ  กาต้มน้ำทนความร้อนชนิดแก้ว  จึงเป็นที่มาในการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น

บริษัท  ออตโต้ คิงส์กลาส  จำกัด   ในปี  พ.ศ.  2536   และได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด  โดยการขยายสายผลิตภัณฑ์

และนำฝาอบลมร้อน   เข้ามาจากประเทศไต้หวันเป็นบริษัทแรกแห่งประเทศไทย   ในสมัยนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของ

ญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมาก  จึงเกิดความคิดที่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ ผู้บริโภคสามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนได้ในราคา

ที่ไม่สูงแต่คุณภาพเท่าเทียมกัน   เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภค   บริษัทฯ  จึงได้ขยายสายผลิตภัณฑ์  ให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเภท หรือขนาด  เพื่อให้ครอบคลุม ถึงความต้องการของผู้บริโภค  พร้อมทั้งยังคำนึงถึง

คุณภาพ  และการบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ

             ในปัจจุบัน  บริษัท  ออตโต้ คิงส์กลาส  จำกัด  มีผลิตภัณฑ์มากมาย และมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทุกปีบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพที่มีการตรวจสอบ  และควบคุมให้ความใส่ใจในเรื่องราคา ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึก

คุ้มค่าในราคาที่จ่ายไป   พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง    เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างเต็มที่    ง่าย

สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น