อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
          OTTO KINGGLASS  บริษัทสัญชาติไทย จะมุ่งพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าและเติมเต็มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค พร้อมกับขยายฐานการผลิตภายในประเทศ ให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งยังคงคำนึงถึงคุณภาพ และบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด